سامانه ثبت نامخادمیاران همکار و همسران گرامی

سامانه ثبت نام خادمیاران همکار و همسران گرامی

  • 1ورود اطلاعات هویتی
  • 2ثبت کد تایید
  • 3نمایش کدرهگیری

متن توافقنامه

به نام خدا

شرایط ثبت نام خادمیاری همکاران و همسران گرامیشان:

سن بین 20 الی 55
متاهل
حداقل مدرک تحصیلی جهت برادران سیکل و خواهران دیپلم
داشتن کارت پایان خدمت
نداشتن آرایش دائم برای خواهران
دارای سلامت جسمانی لازم (به منظور انجام امور محوله و خدمت به زائرین گرامی)

مدارک لازم:

اصل و کپی (شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی معتبر) و یک قطعه عکس 4*3 با حفظ شئونات اسلامی


نکات قابل توجه:

خواهران متقاضی می بایست همراه با مدارک مذکور به اتفاق همسر و شناسنامه ایشان جهت ارائه رضایت نامه مراجعه نمایند

هنگام حضور (از ساعت 7:30 الی 12:30) به مدیریت امور خدام واقع در دوربرگردان شیخ طوسی جنب پارکینگ شماره 4  ارائه مدارک فوق الزامی است.

button-container